Всичко за: Стефан Доганов

Из клубния живот на ЖСК (Русе)

Документ от Държавния архив в Русе разказва за клубния живот на ЖСК през първите години след основаването му. Негов автор е Стефан П. Доганов, столар в Ж.П. работилница – Русе. По всяка вероятност този текст представлява слово, произнесено на вечеринка на клуба по случай празника Баба Марта на 2 март 1935 г. Освен трите страници в тази архивна единица има и план-сметка от самата вечеринка. Lokomotiv1930.com публикува факсимилета на документа, както и неговия пълен текст.

30 години „Локомотив“ – Русе

Една богата спортна история

Преди 30 години бе основан железничарският спортен клуб – „ЖСК“ в Русе. Оттогава досега той е истинско огнище на масова физкултура и спорт. Първите години са трудни. Липсват обувки, фланелки. Състезателите делят от залъка си. Организират се томболи, вечеринки. Ентусиастите лев по лев събират средства. Не закъсняват и добрите резултати.