Мач център – сезон 2020/21

Мач център – сезон 2020/21

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в село Юделник

Областна група Русе-Изток
Стадион в с. Голямо Враново

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в село Бъзън

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в град Мартен

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в село Николово

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в село Бъзън

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Русе

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Приятелска среща
Стадион в с. Червена вода

Областна група Русе-Изток
стадион "Локомотив", Русе

Областна група Русе-Изток
стадион "Локомотив", Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в село Николово

Областна група Русе-Изток
стадион "Локомотив", Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в село Хотанца

Областна група Русе-Изток
стадион "Локомотив", Русе

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Сливо поле

Областна група Русе-Изток
стадион "Локомотив", Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в кв. Средна кула, Русе

Областна група Русе-Изток
Градски стадион, Русе

Областна група Русе-Изток
Стадион в с. Червена вода