Мач център – сезон 2022/23

Мач център – сезон 2022/23

Приятелска среща
стадион "Панайот Волов", Шумен

Приятелска среща
Градски стадион, Нови пазар

Приятелска среща
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
Градски стадион, Тервел

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Димитър Бурков", Търговище

Купа на Аматьорската футболна лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Луи Айер", Силистра

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Купа на Аматьорската футболна лига
стадион "Луи Айер", Силистра

Североизточна Трета лига
Градски стадион, Нови пазар

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Стамо Костов", Попово

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Спортист", Генерал Тошево

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
Градски стадион, Балчик

Североизточна Трета лига
Градски стадион, Русе

Приятелска среща
стадион "Академик", Свищов

Приятелска среща
стадион "Локомотив", Русе

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Приятелска среща
стадион "Луи Айер", Силистра

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Приятелска среща
Изкуствен терен на стадион "Дунав", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
Спортен комплекс "Лудогорец", Разград

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Международна приятелска среща
стадион „Марин Анастасович“, Гюргево

Североизточна Трета лига
стадион в с. Дончево

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
Градски стадион, Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Панайот Волов", Шумен

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Варна

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
стадион "Дружба", Добрич

Североизточна Трета лига
стадион "Локомотив", Русе

Североизточна Трета лига
Стадион "Корабостроител", Варна