Политика на сайта

Lokomotiv1930.com е създаден с идеята да информира за дейността на спортните организации с името Локомотив (Русе) и да популяризира историята, традициите и постиженията им.

Lokomotiv1930.com никога не е преследвал, не преследва и няма да преследва в бъдеще комерсиални цели.

Копирането, съхранението и разпространението на информация, текстове, снимки и други графични материали от Lokomotiv1930.com е свободно, без ограничения и без допълнителни условия.

***

1930-logowww