През коя година е основан „Дунав“?

Спортно Русе

Сайтът Lokomotiv1930.com представя рубриката „Спортно Русе“. В тази поредица от статии спортният журналист Радко Димитров разказва за интересни факти и събития от спортната история и традиции на крайдунавския град.

В последните години тече дискусия сред привържениците на футбола (и спорта) в Русе за годината на основаване на „Дунав“. Споровете по този въпрос не рядко достигат до точката на кипене и все още няма еднозначен отговор. Не са един и двама „изявените историци“ с категорично мнение по темата. Наскоро няколко мои познати ме питаха какво мисля по въпроса. Надявам се със следващите редове да задоволя любопитството им, а ако е възможно и да поохладя малко страстите.

Преди да си зададем въпроса: „Кога?“ – е редно първо да отговорим на друг въпрос: „Какво е Дунав?“. Според различните отговори биха могли да се изброят няколко възможни рождени години (и всичките ще са верни сами по себе си) – 1894, 1908, 1911, 1914, 1919, 1922, 1944, 1949, 1951, 1956, 1957, 1985. Част от тези годишнини вече са били отбелязвани официално назад във времето. Дори, този ред може да бъде продължен с годините на нови регистрации на футболните клубове, носили името „Дунав“ в последно време – 1998, 2003, 2010. Както се казва, не е като да няма избор.

И тъй – какво е „Дунав“? Универсална спортна организация (спортен клуб, развиващ широк спектър от спортове), или туристическо дружество с елементи на спалеология, археология и геология, или футболен кръжок, или футболен клуб в днешния смисъл на това понятие, или общоградско дружество за физкултура и спорт? Може би биха могли да се добавят и още няколко определения. Но от тази изходна позиция започват и спекулациите с рождената дата на Дунав (Русе). Някои от тези спекулации са с 50-годишна давност, други са с вчерашна дата.

Нека да видим с малко повече подробности – какво се крие зад посочените години като фактология:

90dunav
През 1984 г. ДФС Дунав отбелязва своя 90-годишен юбилей, приемайки за начална годината 1894.

1894 г. – Основано е русенското телодвижително дружество „Сокол“ (чието име е променено на „Горско пиле“ в началото на 1895 г.). Става дума за спортна организация с отдели по гимнастика, плуване, весларство (гребане), колоездене и пързаляне със ски и кънки. По-късно „Горско пиле“ влиза в съюза на гимнастическите дружества „Юнак“ и приема това име. Впоследствие се практикуват още спортове като борба, бокс, футбол, баскетбол, хокей на трева и др. С две думи – това е първата универсална градска спортна организация. През 1984 г. тържествено е отбелязана 90-годишнината на ДФС Дунав, като е приета датата на основаването на „Горско пиле“. В интерес на истината, под формата на гимнастическо дружество „Юнак“, тази организация съществува самостоятелно до 1946 г., когато е разформирована.

1908 г. – Основано е младежко туристическо дружество „Геолог“. Туризъм, геология, малко спалеология, алпинизъм и археология – това са единствените дейности на това дружество.

1911 г. – Дружество „Геолог“ става основата за създаването на базирания в Русе Юношески туристически съюз (ЮТС). Съюзът има клонове в цялата страна, като русенският му клон носи името „Дунав“, както е преименуван година по-рано. Дейността остава същата – посочена по-горе при дружество „Геолог“.

Геолог
Членове на туристическо дружество „Геолог“ се препичат по скалите в Поломието през 1909 г. А дали са знаели какво е футбол? © Репродукция: Държавен архив

1914 г. – Постепенно в няколко от клоновете на ЮТС в страната отделни негови членове започват за практикуват футбол, като основното занимание продължава да бъде туризмът. Конкретно в Русе, в началото на 1914 г. към местния клон на ЮТС „Дунав“ се присъединява съществуващото дотогава младежко дружество „Левски“. Не е известно към днешна дата какво по характер е било това дружество, но малко след това членовете на ЮТС в Русе започват да водят занимания по футбол, весларство и плуване. Тези дейности са организирани в чети – по-скоро в смисъла на курс или кръжок, отколкото в смисъла на отбор, тъй като състезателен елемент не е имало. Не е имало и правила на играта, както и компонентите на днешния футбол – очертан терен, врати, съдия. Не е ясно и от колко състезатели са били съставени тимовете в тези занимания. Липсва каквато и да е информация, описваща дейността на футболната чета на ЮТС в Русе в периода 1914-1920 г. Издаваното в града ни списание „Млад турист“ – печатен орган на ЮТС дава подробности за футболните занимания в клоновете на съюза в отделни краища на страната, но мълчи подозрително за това, което са правили футболистите-туристи в Русе. Интересен факт е, че съществуват доста снимки от дейността на русенския клон на ЮТС „Дунав“ – всички те до една са свързани с туризма, каквато е и основната дейност на съюза. Първите налични резултати от футболни срещи са едва от 1920 г. През 1922 г. ЮТС прекратява всякакви странични дейности, включително и футбола, и продължава да се занимава само и единствено с туризъм. Съществува самостоятелно до 1945 г.

1919 г. – Основан е спортен футболен клуб „Sawa“ – считан за родоначалник на русенския футбол в съвременния му вид. Иначе казано, по организационна структура и дейност – това е пионерът сред футболните клубове в Русе. Първият документиран резултат от проведено състезание по футбол е от 10 април 1921 г. – „Sawa” побеждава с 3:1 футболната чета на ЮТС – клон „Дунав“. Първото официално футболно първенство на Русе е през 1923 г., което обаче не излъчва краен победител. Година по-късно е излъчен първият футболен първенец на Русе – „Напредък“. „Sawa” прекратява самостоятелното си съществуване през 1924 г., когато се обединява с „Ботев“ под името „Кубрат“.

1922 г. – Основан е спортен клуб „Левски“. Според публикация в пресата от 1928 г. русенският „Левски“ е основан от членове на резервния тим на спортен клуб „Дунав“. Не е известно нищо повече за самия СК Дунав, както и дали има връзка с местния клон на ЮТС. А също – какво е станало с титулярите, ако резервите са основали „Левски“? Този най-успешен русенски клуб съществува самостоятелно до 1945 г. (като в периода 1940-1943 г. е бил разформирован и след това възстановен за кратко).

(1932 г.) – Извън хронологията ще споменем, че футболен отбор с името „Дунав“ участва в първенството на Русенската спортна лига (второто по ранг първенство в града) през този сезон. Липсва каквато и да е друга информация за този дунавски тим – вероятно махленски отбор от района на днешния площад „Дунав“.

1944 г. – Основано е спортно дружество „Динамо“, което някои изследователи по времето на комунизма считат за пряк предшественик на днешния „Дунав“. Просъществува самостоятелно до 1949 г.

1949 г. – В началото на тази година е създадено общоградско физкултурно дружество „Дунав“, след като са обединени съществуващите дотогава в града три дружества – „Локомотив“, „Динамо“ и „Русенец при МВР“. През есента на същата година, във връзка с реорганизация на спорта в национален мащаб, единственото в града дружество „Дунав“ е разформировано и на неговата основа са създадени доброволните спортни организации – Торпедо, Динамо, Червено знаме, Спартак и Строител.

1951 г. – Още в края на 1950 г. от съществуваща доброволна спортна организация „Торпедо“ се отделя самостоятелно като нова организация Локомотив (Русе). Торпедо е първият русенски участник в „А“ група през сезон 1951. Не са един и двама тези, които смятат, че „Дунав“ води началото си от „Торпедо“, след отделянето на „Локомотив“ от него. Официално това става на 1 януари 1951 г.

1956 г. – През тази година е сформиран футболен отбор под името „Торпедо“, който събира най-добрите футболисти в града и е вкаран директно в „А“ група. Този отбор фактически е бъдещият „Дунав“, който хората ще познават в годините занапред.

1957 г. – Създадено е физкултурно дружество „Дунав“ – универсална спортна организация, преобразувана по-късно в познатото в следващите десетилетия ДФС Дунав. Футболният отбор на „Торпедо“ приема името „Дунав“ по време на сезона.

1985 г. – Футболен клуб Дунав се отделя от ДФС Дунав като самостоятелна организация.

С оглед на изложеното, всяка от тези години би могла да се обяви за начална в дунавското летоброене. Зависи от гледната точка. Богатото разнообразие от възможни годишнини в известен смисъл е объркващо и вероятно затова в емблемата на Дунав никога досега не е била поставяна година.

Ще се изкуша да се застъпя за 1949 г., която и към днешната дата се посочва в доста уважавани източници. Тогава, макар и под диктат от страна на комунистическата партия, е създадена за пръв път в Русе една-единствена общоградска спортна организация с името „Дунав“. И ако днес характеристики като „отбора на града“ или „лицето на русенския спорт“ все още важат, когато говорим за даден клуб, то той несъмнено води началото си от 1949 г. Това събитие е достатъчно добре документирано и изследвано, за да поражда спорове.

Застъпници за останалите възможни годишнини са хора изследователи, деятели, спортисти, фенове, журналисти. А думата би трябвало да имат професионалните историци, тъй като те разполагат с методиката и познанията да тълкуват фактите от миналото и да ги анализират. Единственият професионален историк, проучвал историята на русенския футбол, за който знам досега, е Димитър Попов. Точно той преди десетина години „замени“ 1956 г. с датата 16 февруари 1949 г. като начална за това, което днес наричаме Дунав (Русе).

dunav70-71
Един от класическите състави на Дунав (Русе) – този от началото на 70-те години на XX-и век.
Първи ред /прави – от ляво на дясно/: Любен Марков, Шамси Сюлейманов, Стоян Маринов, Георги Георгиев, Тодор Тодоров, Никола Христов.
Втори ред /клекнали – от ляво на дясно/: Александър Манолов, Благой Далев, Стоян Илиев, Слави Дамянов, Алекси Парашкевов.
© Снимка: Личен архив на Стоян Илиев и Илиян Памуков.

Напишете първия коментар

Напиши коментар