История на Локомотив (Русе)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

2. 4 декември 1930 г.

Русе, голям железопътен център и град с бързо разрастващо се спортно движение, е готов за създаването на своя Железничарски спортен клуб. В основата на целия процес е браншовата професионална организация – Съюз на железничарите и моряците и нейния местен клон в крайдунавския град. Предполага се, че големият брой железничари – работници в ЖП тракцията и ЖП работилницата, гаров персонал, пристанищен персонал и т.н., са симпатизирали, а вероятно, някой от тях и участвали, в съществуващите дотогава квартални спортни клубове.

Железничарското спортно движение

Първата сграда на ЖП Тракцията в Русе, построена през 1866 г., днес е част от ЛВЗ.

Силното усещане за общност у железничарското съсловие в Русе, а и в страната, не може да се намери у никоя друга професионална гилдия в онези години. Така, че не е чудно, че първите ведомствени спортни организации у нас, са именно железничарските спортни клубове. Справка в архивите на българския футбол показва, че няма други ведомствени клубове по това време. Често в някои книги, посветени на историята на спорта в дадено населено място, се казва: еди-кой-си клуб от еди-кой-си квартал, следва изброяване на няколко такива клуба, и накрая се добавя – „… и ЖСК – ведомствен клуб на железничарите“.  Железницата все още е символ на прогреса и най-важният транспортен отрасъл в Царство България. Още през 1912 г. е създадено нарочно Министерство на железниците, пощите и телеграфите. Както става ясно от запазените документи, държавната компания БДЖ, чрез своите органи, както и съсловната организация на железничарите и моряците, имат основен принос по отношение на културната, просветителската и спортната дейност в средите на железничарството.

Официално, ЖСК (Русе) е вторият железничарски клуб в България, след софийския ЖСК. По-късно през 30-те години на XX век железничарски спортни клубове са създадени във всички големи жп центрове у нас.

Днесъ, 4 Декемврий 1930 г.

Вероятно в периода 1928-1929 година се е зародила идеята за създаване на Железничарски спортен клуб в Русе. По спомените на Стефан Доганов и Ил. Янъков, през 1926 г. в жп работилницата се появява първата футболна топка. Стругарите Иван Минчев и Стефан Антонов, шлосерът Йордан Дянков и други започват да ритат футбол по време на обедните почивки в горичката на мястото на днешното ЖП депо. През 1928 г. е съставен първият футболен отбор на русенските железничари, който не е признат от тогашната спортна общественост. Минават две години докато клубът е приет за член на Русенската окръжна спортна област.

Впрочем, в един от запазените до днес архивни документи е записано, че ЖСК (Русе) е основан през месец януари 1930 г. По всяка вероятност, това може и да се е случило тогава, макар и неофициално. Защото Учредителният протокол на клуба е запазен в Държавния архив в Русе и там ясно е записана датата 4 декември 1930 г. Мястото, на което се е провело учредителното събрание, е клуба при секцията на Българския железничарски съюз. Ясно е също, че точно 35 души са участвали в този акт. За първи председател е избран Ст. Х. Димитров, а за подпредседатели – Ганчо М. Острев и Ив. Алексиев. От протокола се подразбира, че това не е първата сбирка на железничарите-спортисти, тъй като очевидно преди това те са обсъждали устава на клуба, в който на учредителното събрание, внасят някои промени. Посочено, е също, че идеята за създаването на ЖСК се е зародила отдавна…

Ето и пълният текст на документа:

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

Днес, 4 декември 1930 г., група железничари от всички служби в гр. Русе: Тракцията, Гарата и пр., събрани в клуба на секцията при Б. Ж. Съюз, на брой 35 души – размениха мисли във връзка с образуването на „Железничарски Спортен Клуб“ в гр. Русе. След обстойно разглеждане на въпроса, се взеха следните решения:

I. Понеже идеята за образуването на Железничарски Спортен Клуб е отдавна назряла – да се образува такъв, който да влезе в Б.Н.С.Ф., като равноправен член с всички права и задължения.

II. Предложения типов устав се прие и одобри при следните изменения:

1. Чл.7 се изменя в смисъл: „Действителни членове могат да бъдат само железничари и пристанищни служители на служба по Б. Д. Ж. и Пристанища“ ;

2. При записването си членовете плащат 10 лева встъпителен внос, 5 лв членска карта и месечен внос 5 лв. Учениците-железничари без заплата се освобождават само от плащане на месечния внос, до тогава, докато почнат да получават заплата.

3. Председателя на Клуба има право да разрешава само евентуални разходи до 500 лв., каквато сума и Касиера има право да държи в себе си;

4. Цветовете на формата са: бяло, черно и синьо; (този ред е здраскан в оригинала на протокола)

III. Пристъпи се към избор на управителни тела и се избраха:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1 . Председател – Ст. Х. Димитров

2. Подпредседател – Ганчо М. Острев

3. Подпредседател – Ив. Алексиев

4. Секретар – Илия Пеев

5. Касиер – Йордан Тонев

6. Помощник-касиер – Кр. Стоянов

7. Помощник-касиер – Влад. Иванов

8. Завед. Спорта – Васил Божков

9. Спортни Съвет. – Ив. Радков

10. Спортни Съвет. – Ат. Алексиев

11. Домакин – Пет. Сапунов

 

Оригиналът на Протокола от Учредителното събрание на ЖСК (Русе) – I-ва страница

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. Люб. п. Стомлов

2. Ив. Аджаров

3. Ст. Кутинчев

 

ПОДГЛАСНИЦИ

1. Предс. – Ив. П. Иванов

2. Подпр. – Ст. Матеев

3. Секрет. – Ц. Чернаев

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. Никола Чернев

 

IV. Натоварва се новоизбрания Управителен Съвет да влезе във връзка с Р. С. О. и Б. Н. С. Ф., да представи устава за одобрение, като препис от настоящия протокол със списък на членовете се прати на надлежните места.

 

Оригиналът на Протокола от Учредителното събрание на ЖСК (Русе) – II-ра страница

ЗА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ:

Председател: (подпис)

Секретар: (подпис)

Касиер: (подпис)

Домакин: (подпис)

Зав. спорта: (липсва подпис)

Подредсед.: (липсват подписи)

 

Русе, 4. XII. 1930 г.

През декември 1930 г. ЖСК (Русе) предприема стъпки по създаване на организация, така щото да има възможност да се включи в официалните състезания от календара на Русенската Окръжна Спортна Област за сезона 1931/32. Футболният тим на ЖСК дебютира в градското първенство и завършва на 5-о място в крайното класиране от шест отбора. Постигнати са 2 победи, 2 равенства и 6 загуби. Естествено на първите места се подреждат тимовете от силното каре на Русе – Левски, Напредък, Раковски и Ангел Кънчев, а на последното място остава Черни Лом. В първия футболен отбор на ЖСК са работниците от жп тракцията Ст. Александров, Ив. Димитров, В. Капанджиев, Иван Петров, Д. Дамянов, Стефан Доганов, Хр. Георгиев и др. По-късно към тях се присъединяват и хора от стационарния гаров персонал, от жп депото, от 12-а жп секция и др.

През следващия сезон 1932/33 ЖСК остава последен в крайното класиране при същите участници в първенството.

През март 1933 г. ЖСК избира ново ръководство. Председател на Управителния съвет е инж. Сотиров, подпредседатели: Хр. Пеев и Йор. Тонев, секретар – Н. Тошински, касиер – Вл. Иванов, домакин – Вл. Бояджиев, завеждащ футбола – Стефан Доганов, спортни съветници – Ст. Кутинчев и Ив. Радков, завеждащ юношите – Б. Дюлгеров, завеждащ леката атлетика – Д. Дойков, медицински съветник – д-р Тр. Козаров. Новата контролна комисия е в състав: В. Преславски, Р. Острев и Дим. Дамянов.

От структурата на новото управително тяло е видно, че футболът и леката атлетика са основни направления със собствени ръководители. Същото е валидно и за юношеското направление. Известно е, че към този момент в ЖСК (Русе) се развиват още водни спортове, ски спортове и бокс. Помислено е и за медицинските прегледи на състезателите.

През 1933 г. ЖСК (Русе) става колективен член на читалище „Самообразование“ към ЖП Тракция и Работилница – Русе. Спортният клуб получава материална и морална подкрепа от ръководството на читалището, в лицето на неговия председател инж. Буббов. Научният съвет към БДЖ също оказва помощ. Паралелно със спортната дейност, се развива и мащабна културно-масова програма. Организират се танцови забави, вечеринки, театрални посещения.

Футболният тим на ЖСК (Русе) участва в първенството на Втора Дивизия на РОСО през сезоните 1933/34 и 1934/34. Постигнати са добри резултати, както на градско, така и на междуградско ниво, в организираните няколко приятелски срещи с отбори от София, Габрово и Търново.

Всички тези предпоставки довеждат до сериозни успехи в следващите години, през които ЖСК (Русе) се утвърждава като най-силният футболен тим на Русе, донася в града и първата купа, спечелена от национален турнир.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Мнения

Напиши коментар